Lojistik Politikalar

KALİTE POLİTİKALARI

ISO 9001:2000 belgesine sahip İstanbul Nakliyat olarak faaliyetlerimize ait tüm süreçlerin tanımlanması, bu tanımlamalara göre yönetilmesi ve faaliyetlerimizin standartlaşması için çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır. Bu da kurumsallaşma sürecimizin temel taşlarından biri olacaktır.

AMACIMIZ:

• Müşterilerimizin tüm ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu vasıtayla "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ' ni sağlamaktır. Hizmetlerimizi, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde gerçekleştirerek;
• Çalışan ve Müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmayı,
• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,
• Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satın alma politikalarını izlemeyi,
• Müşteriler ile açık ve güvene dayalı bir iletişim kurmayı,
• Teknolojiye ve eğitime yatırım yaparak çağın şartlarına uymayı,
İstanbul Nakliyat olarak taahhüt ederiz.

İSTANBUL NAKLİYAT VİZYONU

Müşterilerin lojistik ihtiyaçlarına en ideal çözümleri sunmak ve sektörün yenilikçi liderlerinden olmak.

İSTANBUL NAKLİYAT MİSYONU

Uluslararası Taşımacılık, Proje taşımacılığı ve Kombine servisler gibi lojistik hizmetler sunan, müşteri memnuniyeti odaklı çevreye duyarlı bir firmadır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre Politikasını bir gereksinim olarak gören İstanbul Nakliyat, çevreye duyarlı bir işletme olarak sektörde bir örnek teşkil etmeyi ve üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır.

Son yıllarda önemi artan Çevre Yönetim Sistemini,ilk günden önemle takip etmekte ve uygulamakta, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma çabasına olabildiğince katkı sunmaktadır.

Bu amaçla:
• Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek, çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
• Çevre yönetimini işimizin bir parçası olarak görüp, tüm çalışmalarda çevre dostu malzemeler kullanmayı,
• Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, uluslararası mevzuatlara uymayı,
• Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
• Tüm araçlarında çevreye duyarlı ''Yeşil Motor'' kullanmayı, Karbon monoksit salınımını asgariye indiren akaryakıtlar kullanmayı,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
• Çevreye ve topluma duyarlı kurumsal anlayış ve iş süreçleri geliştirmeyi,
Çevre Politikası şartlarına göre entegre etmiştir.